Bình đào đông để bàn chưng tết – hoa tết

13.500.000 

Chiều cao: 60-70 cm

Chiều rộng: 50-60 cm

Hoa chính: Đào đông đỏ

60cm:3.500.000/10cành
70cm: 4.300.000/10cành
80cm: 5.000.000/10cành
90cm: 5.500.000/10cành
100cm: 6.000.000/10cành
120cm: 8.000.000/10cành

Kích thước và tông màu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu của quý khách.
Bạn sẽ nhận được ảnh sản phẩm hoàn thiện trước khi chúng tôi tiến hành giao hoa.

Lưu ý: Sản phẩm thực tế có thể khác hình mẫu đôi chút do đặc tính thủ công và mùa hoa. Nếu có nhiều thay đổi, shop sẽ báo cho quý khách trước khi thực hiện.

Lưu ý: Sản phẩm thực tế có thể khác hình mẫu đôi chút do đặc tính thủ công và mùa hoa. Nếu có nhiều thay đổi, shop sẽ báo cho quý khách trước khi thực hiện.